Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga zdravstvenih pretraga i pregleda za potrebe MO i OS RH na lokaciji Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE

 

Sukladno Uredbi o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti („Narodne novine“, broj 19/18) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja se na raspolaganje

 

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA ZDRAVSTVENIH PRETRAGA I PREGLEDA ZA POTREBE MO i OS RH NA LOKACIJI ZAGREB

 

Evidencijski broj nabave NU-202-19-7


postupak nabave neprioritetnih usluga iz priloga I.B. Uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (“Narodne novine”, broj 19/18)

Priloženi dokumenti:
764 KB