Zajedničko uvježbavanje na moru brodova HRM-a i RM-a Kraljevine Španjolske | Foto: HRM

Zajedničko uvježbavanje na moru brodova HRM-a i RM-a Kraljevine Španjolske

Uvježbavanje na moru proveli su brodovi Flote HRM-a RTOP–41 “Vukovar” i RTOP–42 “Dubrovnik” te višenamjenski amfibijski brod-nosač helikoptera “Juan Carlos I” (LHD) i fregata “Blas de Lezo” (F-103)

Brodovi Hrvatske ratne mornarice i Ratne mornarice Kraljevine Španjolske (Expeditionary Combat Group DEDALO 23), u četvrtak 23. veljače 2023., u akvatoriju južno od otoka Lastova, proveli su aktivnosti zajedničkog uvježbavanja na moru (PASSEX).

Uvježbavanje na moru proveli su brodovi Flote Hrvatske ratne mornarice RTOP – 41 „Vukovar” i RTOP – 42 „Dubrovnik” te višenamjenski amfibijski brod – nosač helikoptera “Juan Carlos I” (LHD) i fregata “Blas de Lezo” (F-103). Brodovi Ratne mornarice Kraljevine Španjolske koji se trenutno nalaze u Jadranu, sudjeluju u provedbi NATO aktivnosti “NEPTUNE STRIKE 23.1”.

Tijekom zajedničkih aktivnosti provedene su vježbe taktičkog manevriranja, simulacije raketnih udara i proturaketne obrane te međusobne popune brodova u plovidbi. Podršku brodovima HRM-a u prikupljanju podataka i stvaranju pomorske situacijske slike pružile su postaje obalnog motrenja Lastovo, Vis i Mljet.

Cilj zajedničkog uvježbavanja na moru je unapređenje suradnje i podizanje ineteroperabilnosti između savezničkih mornarica.

Zajedničko uvježbavanje na moru brodova HRM-a i RM-a Kraljevine ŠpanjolskeZajedničko uvježbavanje na moru brodova HRM-a i RM-a Kraljevine ŠpanjolskeZajedničko uvježbavanje na moru brodova HRM-a i RM-a Kraljevine Španjolske