Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnoga prijedloga zakona

Nacrtom prijedloga zakona dodatno se razrađuju pojedini instituti i područja statusnih pitanja. Predloženim Zakonom uređuje se dodatno prvi vojnički ugovor, detaljnije se uređuju vojni specijalisti, vojna izobrazba i naknada za stanovanje.

S obzirom da je vojna stega točno, potpuno i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Oružanim snagama predlažu se određene promjene u području kojim se uređuje stegovna i materijalna odgovornost.

Savjetovanje je zatvoreno 20.5.2015., a sadržaj Prijedloga zakona i zaprimljeni komentari dostupni su putem stranice:

Priloženi dokumenti:
4 MB