Započeli inženjerijski radovi u Vukovaru

Temeljem Sporazuma o provedbi inženjerijske obuke pružanjem pomoći Gradu Vukovaru, koji su u lipnju ove godine potpisali Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Grad Vukovar, danas, u ponedjeljak, 9. srpnja 2012., započeli su u Vukovaru inženjerijski radovi u okviru Programa raščišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata.

Radove će narednih 80 radnih dana, u sklopu provedbe inženjerijske obuke, provoditi 30 pripadnika Inženjerijske bojne Gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske potpomognuti sa 12 radnih strojeva, odnosno kamiona.

Navedeni radovi predstavljaju nastavak suradnje MORH-a i grada Vukovara na raščišćavanju i uklanjanju ratom oštećenih objekata, a prošle je godine tako raščišćeno više od 100 lokacija na vukovarskom području.