Završena 'Obuka za borbenog spasioca' na novom Simulatoru | Foto: SzOiDL/ K. Puškarić

Završena “Obuka za borbenog spasioca” na novom Simulatoru

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu u Požegi završena je obuka za borbenog spasioca koja je održana od 8. do 16. travnja 2024. godine prema novom Programu obuke.

U novom Simulatoru taktičkog zbrinjavanja ranjenika polaznici su odradili “taktičko borbeno zbrinjavanje ranjenika na terenu”.

Naime, riječ je o simulatoru koji je novoopremljen crvenim i zelenim led svjetlima, strobo svjetlom, uređajem za stvaranje visoke magle i zvučnikom, a efektna rasvjeta i simulacija atmosfere uz simulaciju zvučnih efekata prisutnih na bojišnici vjerno opisuju bljeskove eksplozija i paljbe iz raznih tipova naoružanja.

Korištenjem simulacija intenzivnog borbenog djelovanja, realističnost obuke podiže se na vrlo visoku razinu. Ovo u konačnici rezultira i daleko boljom obučenošću borbenih spasilaca, pravilnom reakcijom te njihovom sposobnošću i spremnošću da spašavaju ljudske živote na prvoj crti bojišnice.

Osam polaznika uspješno je završilo obuku, te su izuzetno zadovoljni provedbom ove zahtjevne i dinamične obuke, instruktorima, a posebno radom u novom Simulatoru.

Završena ‘Obuka za borbenog spasioca’ na novom Simulatoru | Foto: SzOiDL/ K. Puškarić