Završena Protupožarna sezona 2013.

Zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a za vrijeme trajanja Protupožarne sezone 2013., od 1. svibnja do 31. listopada, bile su angažirane na gašenju 104 požara, pri čemu je ostvareno 3 700 letova u trajanju od 550 sati naleta, izbačeno je 18 700 tona vode, prevezeno 156 osoba i 18 tona tereta, te je utrošeno 423 000 litara goriva i 20 000 litara pjenila za gašenje požara.

U odnosu na višegodišnji prosjek, ovogodišnja PP sezona bila je prosječna po broju požara na kojima su bile angažirane zračne snage 93. zb HRZ i PZO-a. Također, sličan omjer bio je i u PP sezoni 2001. (107), 2006. (109), 2009. (125) i 2010. (90), dok su iznad prosjeka odskakale PP sezona 2003. (241) i 2008. (243). Najveći broj zabilježenih požara bio je u prošlogodišnjoj PP sezoni (347).

Najviše ugašenih požara zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (44), Šibensko-kninskoj (35) te Zadarskoj (14), Istarskoj (5), dok su u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji ugašena po tri požara.

Najveći angažman posada zabilježen je 4. kolovoza, kada je u gašenju požara na Kamešnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar gasilo 6 kanadera i 3 airtractora pri čemu su posade provele u zraku 38 sati.

Od većih požara na kojima su bile angažirane zračne snage izdvaja se požar na Hvaru (Zavala, Zastražišće) kojeg je u dva dana (5. i 6. rujna) gasilo 6 kanadera, 2 airtractora i 3 helikoptera Mi-8 MTV, pri čemu je ostvareno 55 sati naleta na požarištu te požar u Vodicama (Kovča) sa ostvarenih 146 letova i 25 sati naleta (22. srpnja).
Požar na Hvaru zanimljiv je i zbog činjenice što je 6. rujna 2013. izbačeno 160 „vodenih bombi“ na požarište što je najveći broj ikada ostvarenih bacanja vode u jednom danu.

Po broju lokacija u jednom danu na kojima su požare gasile zračne snage ističe se 31. srpnja s požarima na 5 lokacija (Stankovci, Dračevac-Zadar, Oklaj-Drniš, Stanići-Omiš, Duće-Dugi Rat) na kojima su posade provele 28 sati u zraku, od čega 18 izravno na požarištima na koje su izbacili skoro tisuću tona vode.
Najveće angažiranje PP zrakoplova zabilježeno je u mjesecu kolovozu (61). U odnosu na višegodišnji prosjek, kolovoz je imao veće temperature za 1,5-2,5 C i zabilježene su rekordne temperature od kada postoje mjerenja. Rekordne temperature bile su na otoku Rabu, Rijeci, Ogulinu te Zavižanu. Što se tiče oborina, one su bile ispod prosjeka na većem dijelu Jadrana.

Uz gašenje požara u RH, posade Protupožarne eskadrile 93. zb HRZ i PZO-a sudjelovale su i u gašenju požara u inozemstvu, i to tri puta u Bosni i Hercegovini (Jablanica, 7., 8. i 23. kolovoza) s po dva Canadaira CL-415 te prvi put u gašenju jednog požara u Portugalu na području Monte Reala, sjeverno od Leirie (31.8.- 4.9.). Tijekom navedenih požara ostvareno je 400 letova od oko 100 sati naleta, pri čemu je izbačeno 2 208 tona vode i utrošeno oko 92 000 litara goriva.

Požar u Jablanici bio je specifičan zbog zahtjevnih manevara i velikog broja žica dalekovoda, no u sva tri dana gašenja učinjen je maksimum koji se mogao postići iz zraka. Portugalski mediji posebno su naglašavali doprinos hrvatskih posada u gašenju razornih požara na sjeveru Portugala ističući način provođenja akcija gašenja kada su se kanaderi spuštali dosta nisko, iznad središta požara, što je imalo za posljedicu efikasnije gašenje od načina kada se voda ispušta s većih visina.

U ovogodišnjoj PP sezoni angažirano je šest zrakoplova tipa Canadair, pet zrakoplova tipa Air Tractor, dva helikoptera Mi-8 MTV, dva broda HRM-a (tipa DBM i DBJ) i dva gumena čamca. Svakodnevno je bilo angažirano oko 100 ljudi, a sveukupno je u ovogodišnjoj PP sezoni bio angažiran 231 pripadnik Oružanih snaga RH.

Za aktivnosti protupožarne zaštite u ovoj godini MORH je utrošio oko 57 milijuna kuna.

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem aktivnosti Programa Vlade RH, u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Oružane snage RH organiziraju se za zadaće potpore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (HKoV, HRZ i PZO, HRM), Zapovjedništva za potporu (ZzP) i Bojne za specijalna djelovanja (BSD) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH.

Sustav zapovijedanja i angažman PP NOS OS RH provodi se u vrijeme trajanja protupožarne sezone preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH). Za PP sezonu 2013. godine u Divuljama je ustrojen Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara (dosadašnje Operativno vatrogasno zapovjedništvo Divulje) u čijem je sastavu uz djelatnike DUZS-a, te MUP-a i koordinator HRZ i PZO-a za angažman zračnih snaga.

Za uspješnu provedbu PP sezone 2013. godine, a u skladu s Programom aktivnosti i Programima obuke, na razini OS RH, DUZS-a i županijskih vatrogasnih zapovjedništava održano je osposobljavanje pripadnika kroz pet oblika obuke i dvije vježbe, Ljeto 2013.“ i simulacijska vježba “CMX Baklja 13”.