Foto: Arhiva HRZ i PZO

Zračne snage od jutra angažirane u gašenjima požara

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO)  iz vojarne Zemunik od jutra, u  subotu 6. kolovoza 2016. angažirane su u gašenju 2 požara sa ukupno 7 protupožarnih aviona i helikoptera.

Požar u Selcima na Braču u Splitsko-dalmatinskoj županiji gasila su tri Canadaira CL-415, a na lokaciju Prgovo na Lastovu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji upućena su tri Canadaira.

Uz gašenje požara iz zraka, letačka posada helikopterom Mi-8 MTV sudjeluje i u prijevozu gumenih spremnika vode („kruške“) na požarište u Selcima.

Zračne snage će i danas sukladno razvoju situacije na požarima preusmjeravati snage kako bi što brže i učinkovitije svi požari bili stavljeni pod nadzor i ugašeni.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 66 požarišta (25 u Splitsko-dalmatinskoj, 16 u Šibensko-kninskoj, 12 u Zadarskoj, 10 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Istarskoj i 1 u Primorsko-goranskoj županiji).

Do 5. kolovoza 2016. u 47 dana trajanja ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su ukupno provele 506 sati (21 dan) u akcijama gašenja požara pri čemu su izbacili oko 16 500 tona vode. Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su pružale i potporu zemaljskim vatrogascima pri čemu su helikopterima Mi-8 MTV  prevezle 29 vatrogasaca i 24 tone vatrogasne opreme do požarišta.