Zračne snage angažirane na dva požarišta u Zadarskoj županiji

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO)  iz vojarne Zemunik danas, u  petak 2. rujna 2016., u popodnevnim satima dodatno su angažirane na dva nova požarišta u Zadarskoj županiji s ukupno pet protupožarnih aviona.

Na požarištu u selu Kožlovac kod Benkovca u Zadarskoj županiji angažirana su dva Canadaira CL-415, a na požarištu Zeleni Hrast, također u Zadarskoj županiji aktivna su tri Airtractora AT-802.

Na lokaciji Konavle-Kolići u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su dalje i angažirana dva Canadaira CL-415, dok letačka posada s helikopterom Mi-8 MTV nastavlja pružati potporu zemaljskim snagama u prijevozu vatrogasaca i dopremi „krušaka“ (gumenih spremnika vode) do požarišta na Biokovu.

Tako je trenutno na terenu u akcijama gašenja požara angažirano sedam protupožarnih aviona i jedan transportni helikopter Mi-8 MTV.
Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 122 požara (39 u Splitsko-dalmatinskoj, 37 u Šibensko-kninskoj, 25 u Zadarskoj, 17 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Istarskoj i po 1 u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji).

Do 01. rujna 2016. u 74 dana trajanja ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su u akcijama gašenja požara provele 823 sata (34 dana), pri čemu su izbacili oko 30 300 tona vode. Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su pružale i potporu zemaljskim vatrogascima pri čemu su helikopterima Mi-8 MTV  prevezle 387 vatrogasca i 67 tona vatrogasne opreme do požarišta.