Foto: HRZ i PZO

Zračne snage gasile požare na četiri lokacije

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a su tijekom subote, 18. srpnja 2015., bile angažirane u gašenju četiri požara, na kojima je angažirano osam protupožarnih aviona i helikoptera.

 Na prvo požarište u Planom kod Trogira u Splitsko.dalmatinskoj županiji, danas, u subotu 18. srpnja oko 17,30 sati upućena su dva Canadaira CL-415, jedan Airtractor AT-802 A Fire Boss te jedan helikopter Mi-8 MTV.

U isto vrijeme aktiviralo se i požarište i u Prugovu kod Klisa, na koje su u početku upućena dva Canadaira CL-415.

Na požarima Plano i Prugovo tijekom gašenja izmjenjivale su se i dopunjavale zračne snage sukladno razvoju situacije na požarištima, tako su u jednom trenutku u Planom požar gasila četiri Canadaira CL-415, a sve u cilju efikasnijeg gašenja i što bržeg stavljanja požara pod nadzor. 

Na treći požar u dolini rijeke Mirne u Istarskoj županiji oko 18,30 sati krenula sa dva Airtractora AT-802 A/F, dok su na četvrto požarište Smokvica na otoku Korčuli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji oko 19,00 sati upućena dva Canadaira CL-415. 

Kapetan posade helikoptera Mi-8 MTV natporučnik Sebastijan Trepšić, koji je sudjelovao u gašenju požara u Planom i Prugovu, rekao je kako je bilo važno što su se zračne snage uključile vrlo brzo odmah nakon izbijanja požara te su bila presudna djelovanja Canadaira i Airtractor,a dok je posada helikoptera djelovala po rubnim područjima. 

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone zračne bile su do sada angažirane na 26 požarišta (9 u Zadarskoj, 7 u Splitsko-dalmatinskoj, po 3 u Šibensko-kninskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Istarskoj i jedan u Ličko-senjskoj županij.