Foto: Arhiva MORH/ T. Brandt

Zračne snage od jutarnjih sati aktivne u gašenju požara u Istri

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane  danas 12. kolovoza 2015. od jutarnjih sati angažirane su sa dva Canadaira CL-415 u gašenju požara na lokaciji Marčana u Istarskoj županiji.

Od početka ovogodišnje Protupožarne sezone koja je započela 23. lipnja, do 11. kolovoza 2015. zračne snage baze iz Zemunika bile su angažirane na 121 požarištu (30 u Šibensko-kninskoj, po 27 u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj, 26 u Zadarskoj i 11 u Istarskoj županiji).

U 50 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su do 11. kolovoza 2015. sveukupno provele oko 1080 sati u akcijama gašenju požara, odnosno punih 45 dana u zraku, pri čemu su izbacili oko 36 000 tona vode. Tako đer, helikopterske posade prevezle su i 333 zemaljska vatrogasca do požari šta te oko 20 tona vatrogasne opreme.

Od većih požara u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni u kojima su zračne snage 93. zb bile uključene sa svom raspoloživom tehnikom ističu se požari na područjima Lokva Rogoznica, Smokvica na  otoku Korčuli te požar na Pelješcu.

Požar na području Lokve Rogoznice 4. srpnja gasila su 4 aviona Canadair CL-415 kroz 39 sati gašenja pri čemu je izbačeno 600 vodenih bombi. U petodnevnom gašenju požara u Smokvici na  otoku Korčuli, od 18. do 22. srpnja, sudjelovalo je 24 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 115 sati gašenja i izbačenih 1200 tona vode. Na otoku Pelješcu, od 21. do 31. srpnja, kroz 11 dana u gašenju požara sudjelovalo je 39 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 175 sati gašenja i izbačenih 1450 tona vode.