Zračne snage stavljaju požarišta pod nadzor

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ i PZ  danas 25.srpnja 2015. uspješno su stavile pod nadzor požare na području Pelješca, Labina i Plana.

Na poluotoku Pelješcu danas, u subotu, 25. srpnja dva Canadaira bila su angažirana u dva navrata, a trenutno i dalje vodenim bombama saniraju žarišta. Tako se nakon pet dana uzastopnog angažmana zračnih i zemaljskih snaga, stvaraju uvjeti da se požari stave pod nadzor.

Helikopterska posada Eskadrile transportnih helikoptera iz vojarne u Divuljama pružala je potporu u prijevozu zemaljskih vatrogasaca i opreme iz Divulja do Pelješca i natrag.

Zahvaljujući djelovanju tri Canadaira CL-415 na prostoru Labina u Istarskoj županiji požar je stavljen pod nadzor, te su se zrakoplovi vratili u matičnu bazu Zemunik. Canadairi su prethodnu noć ostali u Puli,  kako bi što ranije započeli sa djelovanjem na ovom požarištu.

Požar na lokaciji Plano u Šibensko-kninskoj županiji također je ugašen oko 14 sati, na kojem su bila angažirana dva Airtractora AT-802.

Dva Canadaira su u popodnevnim satima uspješno stavili požar na području Pazina u Istarskoj županiji, a trenutno se nalaze u Puli u stanju pripravnosti, i čekaju daljnji razvoj situacije kako bi mogli djelovati u slučaju ponovnog aktiviranja požara.

Na području Gračaca u Zadarskoj županiji se oko 17 sati aktivirao požar, te su na požarište upućena dva Airtractora AT-802.