Foto: ARHIVA MORH

Zračne snage u akciji gašenja požara

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava HRZ i PZO-a, u četvrtak, 23. lipnja 2016. godine, tijekom popodneva, uspješno su izvršile zadaću gašenja požara na lokaciji Žrnovnica – Sito Gornje – Dvori,  na području Splitsko-dalmatinske županije. 

U akciji gašenju požara angažiran je bio jedan protupožarni avion Canadair CL-415 i jedan helikopter Mi-8 MTV-1. 

Iz avion Canadair CL-415 na požarište je izbačeno 27 vodenih bombi, odnosno 162 tone vode, a iz helikoptera Mi-8 MTV-1 su izbačene 24 vodene bombe, odnosno 44 tone vode. 

Za uspješno izvršenje zadaće gašenja požara zrakoplovi HRZ i PZO-a ostvarili su nalet ukupnog trajanja 6.40 sati.