Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Otišića

Protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802A i dva Canadaira CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 28. kolovoza 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Otišića, 12 kilometara jugoistočno od Vrlike, u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Air Tractor AT-802A upućen je na požarište s aerodroma u Zemuniku Donjem u 11,10, a Canadair CL-415 sa splitskog aerodroma u 11,50 sati.
Nakon zajedničkog djelovanja na požarištu u 12,20 Canadair CL-415 preusmjeren je na požarište kod Brela, a u 12,25 sati Air Tractor AT-802A na požarište u području Košljuna na otoku Pagu.
Pošto se u večernjim satima razbuktao dio požara u području koje pripada Šibensko-kninskoj županiji, u 18,10 sati s požarišta na Peruči preusmjeren je jedan Canadair CL-415 koji je odmah pristupio gašenju požara. Nakon nepunih sat vremena djelovanja na požarištu Canadair CL-415 preusmjeren je na požarište kod Šestanovca.
Tri protupožarna zrakoplova PP NOS-a OSRH na požarištu u području Otišića ostvarili su 2 sata leta, te na požar ispustili 31 vodenu bombu, odnosno 144 tone vode.