Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Šestanovca

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 i Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenskih organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) angažirani su dana 28. kolovoza 2012. godine u aktivnostima gašenja požara u području Prpuše, u neposrednoj blizini Šestanovca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 3 hektara trave i niskog raslinja.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Helikopter je na požarište upućen s helidroma u Divuljama pored Trogira u 18,30, dok je Canadair CL-415 na požarište stigao u 19,15 sati s požarišta u području Satrića. Zajedničkim djelovanjem zrakoplova PP NOS-a požar je ubrzo stavljen pod nadzor gasitelja.
Canadair CL-415 nakon toga se uputio nazad na aerodrom u Zemuniku Donjem na kojeg je sletio u 20,00 sati, dok je helikopter Mi-8 MTV1 produžio na požarište na otoku Čiovu.
Dva zrakoplova PP NOS-a na požarištu kod Šestanovca ostvarili su sat i 5 minuta leta, te na požar ispustili 10 vodenih bombi, odnosno 32 tone vode.