Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu u području Otrića

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 30. kolovoza 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Otrić, 19 kilometara istočno od Gračaca, u Zadarskoj županiji.

Požar je pod nadzorom gasitelja, a zahvatio je oko 10 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište su upućeni s aerodroma u Zemuniku Donjem u 18,10 sati. Na požarištu su zajedno ostvarili 2 sata i 15 minuta leta i pritom na požar ispustili 10 vodenih bombi, odnosno 60 tona vode. Nakon toga, zrakoplovi su se vratili na matični aerodrom u 19,45 sati.