Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu u području Sitno Gornje-Bogdanovići

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 16. rujna 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sitno Gornje-Bogdanovići, 8 kilometara sjeveroistočno od Boraje, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 1 hektar trave i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prvi zrakoplov upućen je na požarište s aerodroma u Zemuniku Donjem u 13,27 sati. Na požarište je stigao u 13,35 sati, te je odmah započeo s djelovanjem. U 14,10 sati u pomoć mu je stigao drugi Canadair CL-415 s požarišta kod Planog. Dva zrakoplova su sinkroniziranim djelovanjem do 14,35 sati uspjeli pomoći gasiteljima sa zemlje da stave požar pod svoj nadzor.
Nakon toga, oba zrakoplova vratila su se na matični aerodrom na kojeg su sletjeli u 14,57 sati.
Dva zrakoplova PP NOS-a na požarištu su djelovala ukupno sat i 15 minuta, te su za to vrijeme na požar ispustila 8 vodenih bombi, odnosno 48 tona vode.