Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu u području Zadvarja

Dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Zadvarje, 3 kilometra jugozapadno od Šestanovca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 8 hektara trave i makije.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prvi Canadair CL-415 na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 17,05, a drugi u 17,10 sati. Zajedničkim djelovanjem dva zrakoplova požar je stavljen pod nadzor gasitelja, pa su se zrakoplovi u 19,15, odnosno u 19,20 sati, vratili nazad na matični aerodrom.
Dva zrakoplova PP NOS-a na požarištu su ostvarila 2 sata i 25 minuta leta, te na požar ispustila 38 vodenih bombi, odnosno 228 tona vode.