Zrakoplovi PP NOS-a gasili požar sjeverozapadno od Svetog Roka

Dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-415 i jedan zrakoplov tipa Air Tractor AT-802F Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane angažirana u Protupožarnim namjenski organiziranim snagama OSRH (PP NOS OSRH) dana 4. srpnja 2012. godine upućeni su na zadaću gašenja požara u području između Medaka i Raduča, 8 kilometara sjeverozapadno od Svetog Roka, u Ličko-senjskoj županiji.

Zrakoplov Air Tractor AT-802F uzletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16:45 sati, te je tijekom 2 sata i 10 minuta aktivnosti na požarištu ispustio ukupno 6 vodenih bombi, odnosno 18 tona vode.

Dva zrakoplova tipa Canadair CL-415 uzletjela su s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16:47 sati, te su tijekom 45 minuta aktivnosti na požarištu zajedno ispustili 10 vodenih bombi, odnosno 60 tona vode. Požar je ugašen, a zahvatio je 5 hektara trave, niskog raslinja i bukove šume.
Angažiranje protupožarnih zrakoplova provedeno je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.