Arhivska snimka MORH-a

Canadair PP NOS-a na požarištu kod Dubravica

Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 27. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području između Rupa i Dubravica, 7 kilometara sjeveroistočno od Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.