Foto: HRZ / M. Karačić

Canadairi gase požar na Molatu

Dva Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućena su u srijedu, 24. srpnja 2019. godine u akciju gašenja požara na području uvale Zorljevica na otoku Molatu u Zadarskoj županiji.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (17. lipnja) zaključno s 23. srpnja 2019. zračne protupožarne snage bile su angažirane u gašenju 16 požara (10 u Šibensko-kninskoj te po jedan u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji).

Uz gašenje požara, provedeno je i 12 protupožarnih izviđanja s avionima Airtractor AT-802, a sveukupno su zračne protupožarne snage ostvarile 502 leta, 93 sata naleta, pri čemu je izbačeno oko 2400 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV1 prevezeno 14 vatrogasaca i osam tona vode i opreme do požarišta.

U izviđanju područja procijenjenih kao visokorizična za izbijanje požara, tim besposadnih zrakoplovnih sustava “Orbiter 3B”, bio je angažiran 12 puta.

 

Canadairi gase požar na Molatu | Foto: HRZ / M. Karačić