Dragovoljno vojno osposobljavanje

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem stječu se osnovna vojna znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u obrani Republike Hrvatske te se ročnici pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje zadaća u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je ujedno i uvjet za prijem u djelatnu vojnu službu, te za ugovornu pričuvu.   

Dragovoljno vojno osposobljavanje traje osam tjedana te obuhvaća temeljnu vojnu obuku.   

Uspješnim završetkom programa obuke, u skladu s postignutim rezultatima, odabranim ročnicima će se ponuditi sklapanje ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi za časnika. Potpisivanjem ugovora stječe se status djelatne vojne osobe.   

Temeljni propis koji regulira i uređuje opće uvjete, prava i obveze, te ostala pitanja u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem je Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (“Narodne novine” broj 158/13).