Konferencia ”Naučene lekcije iz operacije EUFOR u Čadu i Srednjoafričkoj Republici”

Na poziv Saveznog ministarstva obrane i sporta Republike Austrije, državni tajnik Ministarstva obrane RH Pjer Šimunović sudjelovao je tijekom prošloga tjedna na konferenciji pod nazivom “Naučene lekcije iz operacije EUFOR u Čadu i Srednjoafričkoj Republici” koja se održala u Beču.

Uz Republiku Hrvatsku, na konferenciji su sudjelovali i visoki predstavnici Republike Francuske, Irske, Republike Mađarske, Kraljevine Nizozemske, Republike Poljske, Republike Slovenije, Republike Slovačke, te predstavnici Ujedinjenih naroda i Europske unije.

Tijekom Konferencije razmijenjena su mišljenja o donošenju političkih strateških odluka unutar Europske unije, vojnom planiranju snaga i sposobnosti za uključivanje u operaciju u Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Također, razgovaralo se o pitanjima koordinacije i suradnje između EU-a i UN-a u području operacije.

Tom prigodom izaslanstvo Ministarstva obrane RH istaknulo je značaj vojnog angažmana EU-a u Čadu i Srednjoafričkoj Republici za vjerodostojnost Europske obrambene i sigurnosne politike (ESDP) i EU vojnih sposobnosti. Također, naglašen je i značaj sudjelovanja RH u navedenoj operaciji kao prvi konkretan vojni doprinos ESDP operacijama te važnost ukupnog doprinosa država nečlanica EU-a vojnim operacijama pod vodstvom EU-a.