Europska komisija objavila poziv za ponudama u okviru PADR-a

Europska komisija objavila poziv za ponudama u okviru PADR-a.

Europska komisija pokrenula je Preparatory Action on Defence Research (PADR) s ciljem razvoja budućeg Europskog obrambenog programa.  

U okviru istraživačkog dijela European Defence Fund-a (EDF), Europska komisija izdvaja određena financijska sredstva za PADR.

PADR je sastavni dio EDF-a za istraživanje koji će, prema višegodišnjem financijskom okviru, u narednom razdoblju stasati u respektabilan fond EU namijenjen obrambenom sektoru. 

Provedbu PADR-a vodi European Defence Agency (EDA) na temelju mandata Delegacijskog sporazuma između Europske komisije i EDA-e potpisanog 31. svibnja 2017.

Ovim sporazumom Europska komisija povjerava EDA-i upravljanje i provedbu istraživačkih projekata koji će biti pokrenuti unutar PADR.

Europska komisija usvojila je 19. ožujka 2019. godine Odluku o financiranju PADR-a.

Informacije o pozivu su dostupne na slijedećoj poveznici:

Poziv za ponudama objavljen je u kategorijama:

INFO DAN

EDA planira organizirati informativni dan o pozivima PADR-a 2019. dana 11. travnja 2019. godine u Bruxellesu, Kraljevina Belgija.

 Opće informacije o PADR-u