Fotogalerija: “Krila Oluje” otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj

'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj