Hrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – Križine | Foto: ZzP / J. Šindler

Hrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – Križine

Pripadnici ZzP-a postavili dva šatora Alaska s pripadajućim termogenima i ležajevima ispred KBC-a Split

U cilju pružanja pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u borbi protiv epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, a temeljem Odluke ministra obrane Republike Hrvatske i zapovijedi načelnika Glavnog stožera OS RH, pripadnici Zapovjedništva za potporu danas, 4. rujna 2020. godine pružili su potporu Kliničkom bolničkom centru Split – Križine postavljanjem dva šatora Alaska s pripadajućim termogenima i dvadeset ležaja te osiguranjem stručnog osoblja za praćenje rada ispravnosti tijekom epidemioloških mjera.

Za potrebe ove zadaće bilo je angažirano četrnaest pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu s terenskom vojnom opremom (jedan šleper, kamion, viličar i kombi). Dva šatora tipa Alaska na zahtjev KBC-a Split postavljena su uz KBC Split poradi zdravstvenog zbrinjavanja oboljelih od COVID-19.

Bojna za opću logističku potporu (BzOLP) je postrojba Zapovjedništva za potporu koja zbog svoje specifičnosti i širokog spektra specijalnosti u logističkom funkcionalnom području čini okosnicu cjelokupnog logističkog sustava Hrvatske vojske. Službe koje su ustrojene u Bojni, a to su tehnička, intendantska, prometna i graditeljska, osiguravaju sposobnost Bojne za provedbu logističke potpore u terenskim uvjetima kroz provođenje ključnih funkcija, aktivnosti i zadaća potrebnih za održivost elemenata snaga Hrvatske vojske u provedbi operacija. Bojna za opću logističku potporu provodi temeljne zadaće iz dijela terenske logistike formiranjem namjenskih organiziranih snaga (NOS) za pružanje logističke potpore postrojbama u području operacija, a u skladu s potrebama može se ojačati i drugim sastavnicama Zapovjedništva za potporu.

Navedena, kao i druga oprema kojom je Bojna opremljena, koristi se za različite zadaće iz okvira misije pomoći civilnim institucijama u zemlji, pomoć namjenskim službama u zaštiti i spašavanju ljudi i dobara te pomoć civilnim institucijama provedbom ostalih nevojnih zadaća.

Hrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – KrižineHrvatska vojska postavila šatore Alaska i ležajeve ispred KBC Split – Križine