Aeronautika smjer vojna kontrola zračnog prometa

U okviru studijskog programa Aeronautike, od akademske godine 2023./2024. provodi se novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa.

Studijski program Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa namijenjen je budućim časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poslovima zračnog motrenja i navođenja.

Više informacija na poveznici.