Hrvatska vojska u potpori gradovima Petrinji i Sisku | Foto: HKoV

Hrvatska vojska u potpori gradovima Petrinji i Sisku

Vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan posjetio je štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u Petrinji kako bi im pružio duhovnu utjehu

Pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu u četvrtak, 31. prosinca 2020. godine postavili su tri polja šatora u naselju Češko Selo pored Petrinje.

Također, vojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u Petrinji kako bi im pružio duhovnu utjehu.

Podsjetimo, pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu postavili su u srijedu, 30. prosinca za potrebe zbrinjavanja lokalnog stanovništva vojne šatore tipa M70 na pet lokacija: selu Cepeliš, Stražnik, Majske Poljane i Gornja Bačuga. U noći sa srijede, 30. prosinca na četvrtak, 31. prosinca 2020. godine ispred Opće bolnice u Sisku, uz prethodno postavljena dva šatora, postavljena su i dodatna dva grijana šatora iz ekspedicijskog kampa sa 20 kreveta za potrebe zbrinjavanja tamošnjih pacijenata.

Vojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiVojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiVojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiPostavljanje šatora naselju Postavljanje šatora naselju Postavljanje šatora naselju