Ispravak Javnog natječaja za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

donosi

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice

U javnom natječaju za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice, objavljenom 9. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama, br. 62/23 u dijelu natječaja koji se odnosi na rok za podnošenje prijave na natječaj za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine, doktor dentalne medicine i prvostupnik sestrinstva)

riječi „do 30. srpnja 2023.“ zamjenjuju se riječima “do 15. kolovoza 2023.”.

 

Javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice, objavljen 09.06.2023.