20 godina OS RH u misije UN-a

Svoje sudjelovanje u mirovnim operacijama Hrvatska je započela upućivanjem 10 vojnih promatrača u mirovnu operaciju pod okriljem UN-a u Sierra Leone-u – UNAMSIL.

Kronološki slijed uključivanja pripadnika OS RH u misije UN-a

UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) – rujan 1999. godine

Svoje sudjelovanje u mirovnim operacijama Hrvatska je započela upućivanjem 10 vojnih promatrača u mirovnu operaciju pod okriljem UN-a u Sierra Leone-u – UNAMSIL. Od 1999. godine do 2003. godine RH je realizirala godišnje rotacije po 10 časnika, a 2004. broj hrvatskih vojnih promatrača smanjen je na 6.
Pripadnici OSRH sudjelovali su u ovoj mirovnoj misiji sve do njenog uspješnog završetka u prosincu 2005. godine. Kroz misiju je prošlo ukupno 57 časnika.

UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) – ožujak 2001. godine

Nakon UNAMSIL-a, u ožujku 2001. god. uslijedilo je upućivanje 5 vojnih promatrača u Etiopiju i Eritreju – UNMEE. Pripadnici OS RH nastavili su sudjelovati u ovoj misiji sve do 31. srpnja 2008. god. kad je prestao mandat misije. Naime, tijekom 2005. god. došlo je do pogoršanja stanja mirovnog procesa, nakon što je Eritreja uputila zahtjev za povlačenje sa svog teritorija pripadnika UNMEE-a, koji su bili državljani SAD-a, Kanade i europskih država, uključujući Rusiju.
U nemogućnosti postizanja prihvatljivog rješenja za granične razmirice između Etiopije i Eritreje, Vijeće sigurnosti donijelo je jednoglasnu odluku da se nakon osam godina djelovanja, misija UNMEE zatvori.

UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) – kolovoz 2002. godine

Godine 2002. slijedi uključivanje pripadnika OS RH u promatračku skupinu UN-a u Indiji i Pakistanu – UNMOGIP. Prva dvojica hrvatskih vojnih promatrača bila su poslana u mirovnu misiju UNMOGIP u kolovozu 2002. godine. Od tada se u redovitim rotacijama časnika, koje u pravilu slijede nakon jednogodišnjeg obnašanja dužnosti, konstantno povećavao broj hrvatskih časnika u misiji, u kojoj trenutno RH ima 9 hrvatskih vojnih promatrača. Od prosinca 2005. do prosinca 2007. godine misijom je zapovijedao hrvatski general bojnik Dragutin Repinc, što je ujedno najviša dužnost koju je jedan hrvatski predstavnik obnašao u misijama Ujedinjenih naroda.

MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) – prosinac 2002. godine

U prosincu 2002. godine dvojica vojnih promatrača upućena su u mirovnu misiju UN-a u Zapadnoj Sahari – MINURSO. Kao i u misiji UNMOGIP, broj hrvatskih časnika u misiji iz godine u godinu je rastao i sada je u toj misiji sedam hrvatskih vojnih promatrača.

UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor) – srpanj 2003. godine

U razdoblju od srpnja do prosinca 2003. godine 2 vojna liječnika sudjelovala su kao dio medicinskog kontingenta Slovačke u Istočnom Timoru – UNMISET. Time je proširena struktura hrvatskog sudjelovanja u mirovnim misijama UN-a, u kojima su do tada bili samo časnici na dužnostima vojnih promatrača i stvorena prilika za stjecanje iskustava iz međunarodnih operacija za hrvatske vojne stručnjake. Po povratku dvojice hrvatskih liječnika iz misije, u prosincu 2003, godine završeno je i sudjelovanje pripadnika oružanih snaga u misiji u Istočnom Timoru.

UNMIL (United Nations Mission in Liberia) – listopad 2003. godine

Sudjelovanje prve trojice časnika OS RH u toj zahtjevnoj misiji UN-a počelo je u listopadu 2003. godine, a kako se radilo o specifičnim dužnostima u Zapovjedništvu misije, bilo je potrebno da časnici imaju prethodna iskustva iz mirovnih misija. Sudjelujući u mirovnoj misiji UNMIL, pripadnici Oružanih snaga dokazali su se na vrlo složenim i odgovornim zadaćama. Trenutno u misiji UNMIL sudjeluju dvojica hrvatskih stožernih časnika.

MINUSTAH (United Nations Stabilisation Mission in Haiti) – lipanj 2004.

U misiju UN-a na Haitiju – MINUSTAH, OS RH u lipnju 2004. godine po prvi put upućuju jednog stožernog časnika na dužnost vojnog psihologa. Njegova uloga u misiji bila je pružanje psihološke potpore pripadnicima misije pod traumatskim stresom, obuka pripadnika zapovjedništva po pitanju kontrole stresa te preventivne djelatnosti radi kontrole stresa u kontingentima. Pored pozicije vojnog psihologa, od 2007. god. OS RH u misiji MINUSTAH imale su još dvojicu časnika, jednog na operativnoj dužnosti u Zapovjedništvu misije, a drugog na dužnosti časnika za odnose s javnošću. Povratkom posljednjeg časnika u studenom 2009. godine prestalo je sudjelovanje predstavnika OSRH u misiji MINUSTAH.

UNOCI (United Nations Operation in Cote d’ Ivoire) – kolovoz 2004. godine

U kolovozu 2004. godine po prvi se put pripadnici OS RH upućuju i u Obalu Bjelokosti u misiju UNOCI u svojstvu vojnih promatrača. Do kolovoza 2007. godine u u misiji su sudjelovala po trojica hrvatskih vojnih promatrača, a od tada, sukladno traženju Odjela za mirovne operacije UN-a, dvojica časnika. Povratkom dvojice časnika OS RH iz misije u kolovozu 2009. god. RH je završila svoje sudjelovanje u ovoj misiji.

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) – rujan 2004.

U rujnu 2004. godine upućena su 2 vojna promatrača u sastav slovačko-mađarskog kontingenta u mirovnoj misiji UN-a na Cipru – UNFICYP. U travnju 2006. godine povećao se broj hrvatskih časnika u misiji na četiri da bi se od 2010. do danas u misiji po rotaciji nalazilo dvoje časnika. lako smanjenog rizika u sigurnosnom pogledu, misija je s profesionalnog stajališta vrlo zahtjevna uslijed dinamične suradnje, čestih posjeta i zahtjevne pozicije časnika za vezu.

UNOMIG (United Nations Observers Mission in Georgia) – ožujak 2005.

U 2005. godini hrvatski časnici počeli su sudjelovati u misiji UN-a u Gruziji – UNOMIG. Prvi hrvatski vojni promatrač upućen je u misiju UNOMIG u ožujku 2005. god. Broj vojnih promatrača svake se godine povećavao i od listopada 2007. u misiji su sudjelovala po trojica hrvatskih vojnih promatrača. Nakon što je Rusija uložila veto na odluku Vijeća sigurnosti UN-a da se produži mandat misiji UNOMIG, sve aktivnosti su prestale. Misija je prestala djelovati od 16. lipnja 2009. godine.

UNMIS (United Nations Mission in Sudan) – travanj 2005. godine

U misiji UN-a u Sudanu – UNMIS, RH je prihvatila sudjelovati od njezinog osnutka 2005. godine. Prva trojica pripadnika Oružanih snaga RH upućena su na dužnost stožernih časnika u Zapovjedništvo UNMIS-a u Khartoumu u travnju 2005. godine. Krajem iste godine u toj misiji sudjeluje 5 pripadnika OS RH na dužnostima stožernih časnika da bi se kasnije broj časnika ustalio na četiri. Zbog prestanka misije u srpnju 2011. godine i završetkom procesa povratka u kolovozu 2011. godine zaključeno je uspješno sudjelovanje pripadnika OS RH u toj misiji.

UNIOSIL (United Nations Integration Office in Sierra Leone) – lipanj 2007. godine

Republika Hrvatska je od početka uključena u mirovne napore u Sierra Leoneu uputivši u lipnju 2007. godine časnika za vezu za potrebe Združenog ureda UN-a u Sierra Leoneu na dužnost vojnog savjetnika u Odsjeku za civilnu policiju i vojnu pomoć u Freetownu. Njegov je mandat završio u prosincu 2007. godine kad je došlo do smanjenja misije u dva segmenta, u vojnom dijelu i u dijelu ljudskih prava.

UNMIN (United Nations Mission in Nepal) – srpanj 2007. godine

U područje mirovne misije UN-a u Nepalu – UNMIN, u srpnju 2007. upućena su dvojica hrvatskih časnika u svojstvu vojnih promatrača na razdoblje od godinu dana. Po završetku njihovog mandata, RH nije dobila poziv za upućivanje zamjene.

UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) – srpanj 2007. godine

Privremene snage UN-a u Libanonu – UNIFIL. Prvo upućivanje hrvatskog časnika, koji je raspoređen na dužnost stožernog časnika u Zapovjedništvo mirovne misije UNIFIL u gradu Naqoura (južni Libanon), provedeno je u srpnju 2007. godine. OS RH i dalje sudjeluju u misiji s jednim časnikom.

BINUB (United Nations Integrated Office in Burundi] – rujan 2007. godine

Hrvatski časnik upućen je u Integracijski ured u Burundiju u rujnu 2007. godine. Od rujna 2009. godine pripadnici OS RH više ne sudjeluju u BINUB-u.

UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) – svibanj 2008. godine

Prva dvojica hrvatskih časnika upućeni su u područje misije u svibnju 2008. god. Upućivanje prve postrojbe OS RH u područje mirovne misije provedeno je početkom lipnja 2008. god. Od prosinca 2011. na Golanskoj visoravni raspoređena je osma rotacija hrvatskog kontingenta. Hrvatska trenutno ima 96 pripadnika hrvatskog kontingenta u UNDOF-u, od toga dva stožerna časnika u Zapovjedništvu UNDOF-a.

MINURCAT (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad) – siječanj 2009. godine

Prvi časnik Oružanih snaga RH upućen je u područje misije u siječnju 2009. god. na dužnost stožernog časnika, a od ožujka 2009. u misiju je upućen i drugi pripadnik Oružanih snaga RH. Od travnja 2009. god. 15 pripadnika Bojne za specijalna djelovanja, koji su do tada djelovali u okviru mandata EUFOR-a, nastavilli su djelovati pod mandatom UN-a u Srednjoafričkoj Republici i Čadu. Sudjelovanje postrojbe završava u listopadu 2009. godine, a pripadnik stožernog osoblja vratio se u RH u ožujku 2010.

UNMOVIC (UN-ova komisija za nadzor, verifikaciju i inspekciju) – prosinac 2002. godine

Od prosinca 2002. do ožujka 2003. god. dvojica hrvatskih stručnjaka sudjelovala su u radu UNMOVIC-a, osnovanog u prosincu 1999. god. kako bi se zamijenila prethodna Specijalna komisija UN-a (UNSCOM) i nastavilo s mandatom za razoružanje Iraka od oružja za masovno uništavanje (kemijsko i biološko oružje i projektili većeg dometa od 150 km) te s provedbom sustavnog nadziranja i verifikacije iračkog pridržavanja obveza koje je nametnulo Vijeće sigurnosti. Jedan od njih bio je pripadnik OS RH, a drugi djelatnik Instituta Ruđer Bošković. UNMOVIC je obustavio svoje inspekcijske aktivnosti 18. ožujka 2003. godine, slijedom odluke Glavnog tajnika UN-a o povlačenju sveg UN-ova osoblja iz Iraka.

UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) – svibanj 2012.

Republika Hrvatska se na poziv Ujedinjenih naroda uključila u misiju UNSMIS na području Sirije inicijalno s dva časnika na dužnostima vojnih promatrača. Nova misija UN-a uspostavljena je Rezolucijom Vijeća sigurnosti 2043 (2012) od 21. 4. 2012. s ciljem nadzora prekida oružanog nasilja od svih strana u sukobu i za potporu pune provedbe mirovnog prijedloga. Odlukom Hrvatskog sabora od 4. svibnja 2012. u misiju može biti upućeno do deset pripadnika OSRH u svojstvu vojnih promatrača.Odlukom Hrvatskog sabora iz listopada 2011. godine odobren je nastavak sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama UNDOF, UNIFIL, UNMIL, UNFICYP, UNMOGIP i MINURSO tijekom 2012. i 2013. godine, te je omogućeno uključenje u novouspostavljenu misiju UNMISS u Južnom Sudanu s do 8 pripadnika.

Republika Hrvatska je u nešto više od desetljeća sudjelovala u respektabilnom broju mirovnih misija UN-a. Navedeno je doprinijelo izboru Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti u razdoblju 2008/2009. Hrvatska je u 2012. potpredsjedajuća Komisije za izgradnju mira Ujedinjenih naroda.

Od 1999. godine do danas, u 19 mirovnih misija UN-a sudjelovalo je preko 1300 pripadnika OS RH.

Trenutno u 7 mirovnih misija Ujedinjenih naroda sudjeluje 118 pripadnika OS RH.