Jackal Stone 12

Republika Hrvatska po drugi će put u razdoblju od 2009. godine biti domaćinom međunarodne vojne vježbe “Jackal Stone 12”, što govori o povjerenju SAD kao strateškoga partnera vježbe u sposobnost organizacije vojne vježbe takvih razmjera i ugledu OS RH.

O vježbi

Republika Hrvatska po drugi će put u razdoblju od 2009. godine biti domaćinom međunarodne vojne vježbe “Jackal Stone 12”, što govori o povjerenju SAD kao strateškoga partnera vježbe u  sposobnost organizacije vojne vježbe takvih razmjera i ugledu OS RH.

U vježbu su uključeni svi vladini resori i civilne institucije nadležne za pojedine segmente provedbe vježbe.
U ovoj međunarodnoj vježbi, pored RH i SAD, sudjeluje još devet zemalja (Češka, Estonija, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Poljska, Rumunjska i Slovačka) te sedam zemalja u statusu promatrača (Danska, Francuska, Finska, Velika Britanija, Kanada, Slovenija i Mađarska.

Provedbeni dio vježbe “Jackal Stone 12” odvijat će se u RH od 13. do 25. rujna 2012. dok ukupna organizacija aktivnosti traje od kraja srpnja do kraja rujna a provodit će se na teritoriju odnosno akvatoriju i zračnom prostoru Republike Hrvatske. Gradovi oko kojih će se provoditi aktivnosti su Zadar, Split, Udbina i Delnice.

“Jackal Stone 12” najveća je međunarodna vojna vježba specijalnih postrojbi u Europi, čiji je cilj povećati suradnju i interoperabilnost između oružanih snaga  zemalja sudionica, sa svrhom jačanja regionalne sigurnosti i stabilnosti te uvježbavanje procedura i podizanje razine sposobnosti planiranja i provedbe aktivnosti u nadležnosti postrojbi za specijalna djelovanja. U cjelokupnoj vježbi sudjelovat će oko 2000 sudionika.

Vježba, kroz borbenu obuku, daje uvid u spremnost specijalnih postrojbi partnerskih oružanih snaga te sposobnost država partnera za brzi odgovor i zajedničko djelovanje protiv sličnih vrsta ugroze sigurnosti. Zemlje sudionice, kao članice NATO saveza, same snose sve troškove sudjelovanja svojih snaga na vježbi.

Nadalje, kroz ovaj projekt  EUCOM i SOCEUR investirat će određena financijska sredstva u izgradnju infrastrukture OS RH kroz tzv. Program vojno-vojne suradnje kao i sredstva za infrastrukturu koju koristi lokalna samouprava na područjima održavanja vježbe.

Posebna vrijednost vježbe “Jackal Stone 12”

U koncepciji vježbi “Jackal Stone” su i radovi vezani za vježbu (engl. Exercise-related construction). Radi se o izgradnji objekata za potrebe pojedine vježbe odnosno Oružanih snaga, ali i na objekte koji ostaju i koriste i civilnoj zajednici, te predstavljaju vrlo važan aspekt civilno-vojne suradnje.

U ovogodišnjoj vježbi to su: izgradnja vodovoda i dječjega vrtića u Udbini te Zapovjedne zgrade (Joint Operations Center) u Vojarni “Udbina”. Navedeni projekti jedni su u nizu projekata koje su SAD ostvarile u Republici Hrvatskoj, uz  posredovanje Ureda za obrambenu suradnju Veleposlanstva SAD u Republici Hrvatskoj. Radove zajednički će provesti inženjerija OS RH i OS SAD (“SEABEEs”).

O projektima:

Prvi projekt vezan za vježbu “Jackal Stone 12” obuhvaća izgradnju Zapovjedne zgrade (Joint Operations Center-a, temeljem Memoranduma o razumijevanju između SOCEUR-a i MORH-a vezano za gradnju zapovjedne zgrade, potpisanoga u siječnju 2012. godine. Projekt gradnje započeo je krajem svibnja ove godine, a u njemu zajednički rade inženjerija OS RH i inženjerija OS SAD (U.S. SEABEEs). U projektu od početka sudjeluju i nadležne ustrojstvene cjeline MORH-a, koje koordiniraju izradu projektne dokumentacije kako bi se objekt mogao upisati u zemljišne knjige sukladno Zakonu o gradnji u RH, budući da se radi o čvrstom objektu višestruke namjene.

Drugi projekt nastavak je na projekt vezan za ranije održanu vježbu JACKAL STONE 09, kojim je započeta rekonstrukcija vodovodne trase, koja je bila  dotrajala i nedovoljnog kapaciteta. Proširenje projekta vodovoda omogućit će i adekvatnu opskrbu vojarne “Josip Jović” u Udbini, što je od velikoga značenja i za cijelu zemlju, budući da se u vojarni “Udbina” provodi punjenje vodom Air Tractor-a i Canadair-a za gašenje požara.  Vrijednost ulaganja SAD iznosi cca 177.000 američkih dolara.

Treći projekt rekonstrukcije dječjega vrtića, čije stanje i kapaciteti ne udovoljavaju potrebama lokalnoga stanovništva, a koji je od koristi i pripadnicima OS RH.. U projekt SAD ulažu cca 100 000 američkih dolara.

Video