Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2017. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

 

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/11) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, Klasa: 131-01/17-01/58, Urbroj: 515-04-01-02/2-17-2, od 4. svibnja 2017. godine i Ministarstva financija , Klasa 100-01/17-01/77, Urbroj: 513-05-01-17-02 od 2. svibnja 2017. godine, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane donosi

PLAN PRIJMA
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVU OBRANE ZA 2017. GODINU

 

Priloženi dokumenti:
800 KB