Poziv na testiranje i obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Komisija za provedbu javnog natječaja

 

Na temelju odredbe članka 161. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine“, br. 155/23.) i članka 8. stavka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17. i 89/19.), Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE I OBAVIJEST KANDIDATIMA
O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje kandidata u postupku Javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 56/24. od 15. svibnja 2024., održat će se

12. lipnja 2024. (srijeda) u maloj dvorani Doma Hrvatske vojske „Zvonimir“, u Zagrebu, Ulica Marka Stančića 6, prema rasporedu:

  • kandidati s početnim slovom prezimena A-F u 8,30 sati,
  • kandidati s početnim slovom prezimena G-K u 10,30 sati,
  • kandidati s početnim slovom prezimena L-P u 12,30 sati,
  • kandidati s početnim slovom prezimena R-Ž u 14,30 sati.

Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Osobama koje nisu podnijele pravodobne i potpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dostavljene su, putem elektroničke pošte, pisane obavijesti u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku.

Sadržaj i način testiranja kandidata za radna mjesta iz javnog natječaja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Ministarstva obrane, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Pravila testiranja:

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Sukladno članku 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja mogu pristupiti svi kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Prva faza testiranja za radna mjesta vježbenika sastoji se od pisane provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj, a za ostala radna mjesta od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

Isti dan nakon prve faze testiranja, za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto br. 21. viši informatički savjetnik, održat će se druga faza testiranja (provjera znanja rada na računalu).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Vrijeme i mjesto održavanja provjere znanja stranog jezika (druga faza testiranja), za radna mjesta za koja je to uvjet, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane najmanje pet dana prije dana održavanja.

Na razgovor (intervju) s Komisijom bit će pozvani kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua s Komisijom bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Zagreb, 6. lipnja 2024.

Komisija za provedbu javnog natječaja