Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju u 2024. godini

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o obrani (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) te Pravilnika o načinu vođenja vojne evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze (Narodne novine, broj 114/14 i 102/17), Ministarstvo obrane će na području Republike Hrvatske od 18. ožujka do 17. svibnja 2024. provest će uvođenje novaka u vojnu evidenciju.

U vojnu evidenciju uvode se muške osobe – hrvatski državljani rođeni 2006. godine i starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju.

Uvođenje novaka u vojnu evidenciju obvezno je sukladno Zakonu o obrani za sve muške osobe – hrvatske državljane koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Pojedinačni pozivi za uvođenje novaka u vojnu evidenciju dolazit će na adrese novaka tijekom ožujka i travnja 2024. godine, pozive će uputiti područni odsjeci za poslove obrane na čijem području novaci imaju prebivalište. Pozvani novaci pri dolasku na mjesto uvođenja u vojnu evidenciju predočuju službenoj osobi osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB.

Eventualnu spriječenost svi pozvani trebaju opravdati područnom odsjeku za poslove obrane osobno ili putem roditelja ili članova uže obitelji.

Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, mogu se i bez poziva, javiti u područni odsjek za poslove obrane prema mjestu prebivališta i izvršiti uvođenje.

Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu uvođenje u vojnu evidenciju mogu provesti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u kojoj borave.

Napominjemo, uvođenje novaka u vojnu evidenciju zakonska je obveza koja se provodi svake godine osobnim dolaskom novaka na mjesto i vrijeme navedenom u pojedinačnom pozivu dostavljenom od nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja zainteresirani građani mogu kontaktirati područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Priloženi dokumenti:
278 KB