Pozivanje i osposobljavanje pričuvnika u 2019.

Tijekom rujna, listopada i studenog 2019. godine pozivaju se vojni obveznici radi smotriranja (ažuriranja podataka) i priopćavanja rasporeda u pričuvne postrojbe Hrvatske vojske, te obuke i osposobljavanja.

Pojedinačni pozivi se upućuju razvrstanim pričuvnicima (vojnici, dočasnici i časnici), a  pozivaju se u sjedišta područnih odsjeka za poslove obrane.

Za popunu 3. topničko-raketne pukovnije Knin pozivanje na smotriranje, priopćavanje rasporeda i osposobljavanje za ukupno 1090 pričuvnika provoditi će Područni odsjeci za poslove obrane Zadar i Šibenik.

Također, za popunu Logističke pukovnije Zagreb pozivanje ukupno 600 pričuvnika na smotriranje, priopćavanje rasporeda i osposobljavanje provodit će Područni odsjeci za poslove obrane Dubrovnik, Split, Zadar, Varaždin, Koprivnica, Čakovec, Krapina, Zagreb-Centar-Istok i Rijeka.

Pored navedenog, na osposobljavanje će se pozivati ključno osoblje, osoblje kritičnih vojno stručnih specijalnosti i dio pripadnika 5. pješačke pukovnije Split.

Sukladno Planu obuke u 2019. godini planirano je osposobljavanje ukupno 395 pričuvnika Hrvatske vojske, i to:

  • 5. pješačka pukovnija Split – osposobljavanje pripadnika će se provoditi od 14. do 23. listopada 2019.,
  • Logistička pukovnija Zagreb – osposobljavanje pripadnika će se provoditi od 4. do 10. studenoga 2019. i
  • 3. topničko raketna pukovnija Knin – osposobljavanje pripadnika će se provoditi od 8. do 14. studenoga 2019.

Osposobljavanje 154 pripadnika 1. pješačke satnije i ključnog osoblja zapovjedništva te 1. pješačke bojne tipa „A“, 5. pješačke pukovnije Split provodit će se u trajanju od deset dana na vojnom poligonu Crvena zemlja u Kninu i u vojarni 4. gardijske brigade Pauci u Kninu. Cilj je obučavanje pričuvnika iz ključnih temeljnih vojnih vještina (rukovanje osobnim naoružanjem, gađanje, kretanje, komuniciranje, preživljavanje, zaštita i reakcija) i pomoći civilnim institucijama.

Osposobljavanje 241 pripadnika Logističke pukovnije Zagreb i 3. topničko raketne pukovnije Knin provodit će se u trajanju od sedam dana, u vojarnama, na strelištima i vojnim poligonima Hrvatske vojske. Cilj je osposobljavanje osoblja ključnih vojno stručnih specijalnosti (topografi, računatelji i izvidnici) te ključnog osoblja (zapovjednika do razine voda te stožera pukovnije i bojni).

Obuka i osposobljavanje pričuvnika provodi se u cilju podizanja razine njihovih vještina za uspješnu provedbu zadaća, a težište u obuci odnosi se na pomoć civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa, protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Nositelji planiranja i provedbe obuke postrojbi razvrstane pričuve su djelatne jezgre pričuvnih postrojbi (djelatne vojne osobe raspoređene u pričuvne pješačke pukovnije) uz potporu postrojbi Hrvatske kopnene vojske.

Obuka za pružanje pomoći civilnim institucijama provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom gorskom službom spašavanja.

Opširnije