Predsjedanje Republike Hrvatske Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom

Republika Hrvatska je 1. siječnja 2021. preuzela predsjedanje CEDC-om nakon Republike Slovenije.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom u 2021. godini:

  • Jačanje otpornosti na sigurnosne ugroze te sposobnosti i kapaciteta odgovora uspostavljanjem CEDC mehanizma suradnje za borbu protiv dezinformacija i lažnih vijesti
  • Razvoj partnerstava država Srednje i Jugoistočne Europe poticanjem dijaloga o važnosti strateškog komuniciranja u kriznom upravljanju, s ciljem pronalaska učinkovitih alata odgovora
  • Usuglašavanje stavova o otvorenim pitanjima i tekućim projektima Europske Unije s fokusom na jačanje solidarnosti i suradnje s partnerima i operativnih veza između NATO-a i EU te nastavak rasprava i stručnih radionica na temu vojne pokretljivosti

Tijekom 2021. godine Republika Hrvatska stavlja naglasak na implementaciju zaključaka Zagrebačkog sastanka na vrhu, održanog 6. svibnja 2020., posebno u kontekstu jačanja otpornosti na ugroze koje potječu od dezinformacija i srodnih hibridnih aktivnosti.