Predsjedanje Republike Hrvatske Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom

Republika Hrvatska je 1. siječnja 2021. preuzela predsjedanje CEDC-om nakon Republike Slovenije.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom u 2021. godini:

  • Jačanje otpornosti na sigurnosne ugroze te sposobnosti i kapaciteta odgovora uspostavljanjem CEDC mehanizma suradnje za borbu protiv dezinformacija i lažnih vijesti
  • Razvoj partnerstava država Srednje i Jugoistočne Europe poticanjem dijaloga o važnosti strateškog komuniciranja u kriznom upravljanju, s ciljem pronalaska učinkovitih alata odgovora
  • Usuglašavanje stavova o otvorenim pitanjima i tekućim projektima Europske Unije s fokusom na jačanje solidarnosti i suradnje s partnerima i operativnih veza između NATO-a i EU te nastavak rasprava i stručnih radionica na temu vojne pokretljivosti

Tijekom 2021. godine Republika Hrvatska stavlja naglasak na implementaciju zaključaka Zagrebačkog sastanka na vrhu, održanog 6. svibnja 2020., posebno u kontekstu jačanja otpornosti na ugroze koje potječu od dezinformacija i srodnih hibridnih aktivnosti.

Jačanje otpornosti

Širenje lažnih vijesti i dezinformacija, takozvana „infodemija“ zahtijeva kreiranje učinkovitog odgovora na dezinformacijske kampanje.

Tijekom hrvatskog predsjedanja 2021., po provođenju stručnih radionica i obučnih aktivnosti, inicirat će se uspostavljanje CEDC mehanizma suradnje u cilju jačanja otpornosti na ugroze koje potječu od dezinformacija i lažnih vijesti.

Suradnjom na području srednje i jugoistočne Europe u okviru Srednjoeuropske obrambene suradnje, pružit će se doprinos stvaranju šire regionalne otpornosti na ovaj aspekt hibridnog djelovanja.

Razvoj partnerstva država srednje i jugoistočne Europe

Jačanje partnerstva CEDC-a s državama jugoistočne Europe provodit će se podizanjem razine svjesnosti i ekspertize te suradnjom na planu prevencije i borbe protiv hibridnih ugroza koje potječu od proliferacije dezinformacija i lažnih vijesti.

Provođenjem aktivnosti praćenih raspravama na najvišoj političkoj razini, potaknut će se dijalog o važnosti strateškog komuniciranja u kriznom upravljanju, s ciljem pronalaska učinkovitih alata odgovora na dezinformacijske kampanje i lažne vijesti.

Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse strateškog komuniciranja s naglaskom na odgovor u kriznim situacijama iz perspektive obrambenih sustava nastavit će se unapređivati suradnja država CEDC-a i Zapadnog Balkana.

Usuglašavanje stavova o otvorenim pitanjima i tekućim projektima EU

Jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja u 2021. godini je jačanje solidarnosti i suradnje s partnerima, kao i jačanje operativnih veza između dviju partnerskih organizacija, NATO-a i Europske unije.

U okviru CEDC-a, Republika Hrvatska će promovirati rasprave i koordinirati stavove između članica o Europskom obrambenom fondu (EDF), kao i o daljnjem razvoju Strateškog kompasa, inicijative koja za cilj ima povezati Globalnu strategiju Europske unije (EUGS) te procese vojnog planiranja na razini EU.

Kako je važnost civilno-vojne suradnje i stavljanja fokusa na njihove elemente u okviru obrambenih inicijativa Europske unije dodatno naglašena, u godini hrvatskog predsjedanja, provest će se nastavak rasprava i stručnih radionica o vojnoj pokretljivosti s ciljem poboljšavanja postojećih mehanizama i izrade preporuka za učinkovitije korištenje raspoloživih resursa.