Protupožarne snage Hrvatske vojske

Za protupožarnu zaštitu RH iz sve tri grane Hrvatske vojske (Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga – PP NOS OS RH.

U PP sezoni i ove godine će sudjelovati snage Hrvatske vojske i to:

  • Zračne snage: do 5 Canadaira CL-415, do 6 Airtractora AT-802 i helikopter Mi-8MTV1.
  • Kopnene snage: u području Divulja razmješta se jedan vod od 24 pripadnika iz sastava HKoV-a u jednosatnoj spremnosti za izlazak na teren. Također, Hrvatska kopnena vojska ima i snage ojačanja u različitim stupnjevima spremnosti koje se mogu angažirati sukladno operativnoj situaciji i zahtjevima. Ukupno se u ovim stupnjevima spremnosti nalazi do 1000 pripadnika OS RH.
  • Mornaričke snage: desantni brod minopolagač (DBM) za prijevoz opreme i ljudi, jedan desantni jurišni brod (DJB) za traganje i spašavanje te dvije gumene brodice (GB).
  • Izvidničke snage: besposadni zrakoplovni sustav Orbiter 3 koji će se koristiti za rano otkrivanje požara i omogućiti prijenos podataka u realnom vremenu u Situacijsko operativno središte u Divuljama. “Orbiter 3” se koristi za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva poljoprivrede RH.

Djelovanje svih snaga usklađuje se dnevno kroz Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, županijskim vatrogasnim zapovjednicima, ZOS-om GS OS RH, MUP-om, Civilnom zaštitom i drugim sudionicima u provedbi aktivnosti za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u RH.

Na razini MORH i OS RH izrađeni su planovi mjera za pripremu snaga, provedena je obuka i opremanja te nadzor spremnosti za provedbu glavnog napora PP sezone od strane GS OS RH i Glavne inspekcije MORH-a.

Zaključeno je da su OS RH u potpunosti spremne za provedbu PP sezone 2022.