Uvjeti

 

ZAKONSKI UVJETI ZA PRIJEM U DVS U STATUSU DJELATNOG VOJNIKA:

 • državljanin RH
 • najviše navršenih 30 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se prima u službu
 • odsluženi vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavnja
 • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • zdravstvena sposobnost

ZAKONSKI UVJETI ZA PRIJEM U DJELATNU SLUŽBU U STATUSU DJELATNOG ČASNIKA

 • državljanin RH
 • najviše navršenih 30 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika
 • visoka ili viša stručna sprema određenog zvanja
 • odsluženje vojnog roka
 • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela
 • zdravstvena sposobnost