Vlada prihvatila prijedlog Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OSRH

Vlada RH je na zatvorenom dijelu sjednice održanoj u srijedu, 23. siječnja 2019. godine usvojila nacrt prijedloga Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OSRH

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu sjednice održanoj u srijedu, 23. siječnja 2019. godine usvojila nacrt prijedloga Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Odluku o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga donosi predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga, sukladno Zakonu o obrani (Članak 7, stavak 1., točka 5).

Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga bit će donesena u skladu s prijedlogom novog ustroja Hrvatske vojske. Novim ustrojem Hrvatske vojske osigurava se da Hrvatska vojska i Republika Hrvatska u cjelini budu bolje organizacijski pripremljeni za izazove budućnosti, osigurava se kvalitetnije prikupljanje podataka od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te bolja zaštita interesa Republike Hrvatske, osobito širenjem kompetencija u kibernetičkom prostoru.

Novi prijedlog ustroja Hrvatske vojske nastavak je procesa modernizacije Hrvatske vojske i logičan slijed započet 2016. godine, kada je počela izrada nove Strategije nacionalne sigurnosti. Strategija nacionalne sigurnosti donesena u srpnju 2017. godine prepoznala je obranu kao važnu sastavnicu sustava domovinske sigurnosti koja svojim resursima značajno pridonosi njegovoj izgradnji i provedbi, a u 2018. godini donesen je novi Strateški pregled obrane.