VSOA preuzela predsjedanje SEEMIC-om

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija preuzela je predsjedanje konferencijom ravnatelja vojnih obavještajnih agencija Jugoistočne Europe

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA) preuzela je u 2024. godini predsjedanje konferencijom ravnatelja vojnih obavještajnih agencija Jugoistočne Europe (eng. South Eastern Europe Military Intelligence Conference – SEEMIC).

SEEMIC je format u okviru Vijeća za regionalnu suradnju (eng. Regional Cooperation Council -.RCC), krovnog tijela Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (eng. South Eastern Europe Cooperation Process – SEECP), putem kojeg zemlje članice, Europska komisija i međunarodni akteri zajednički doprinose o projektima od značaja za razvoj jugoistočne Europe.

U radu SEEMIC-a sudjeluju: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Helenska Republika, Republika Albanija, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Moldavija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Slovenija, Republika Srbija, Republika Turska i Rumunjska.

Tijekom predsjedanja, VSOA će afirmirati teme od regionalnog obavještajnog interesa gdje će kroz niz aktivnosti integrirati zajedničke napore u razvoju i jačanju suradnje među članicama SEEMIC-a.