Završena 'Obuka za borbenog spasioca' | Foto: OSRH

Završena “Obuka za borbenog spasioca”

Obuka koja je održana u periodu od 8. do 24. svibnja u Požegi privedena kraju

Završena je Obuka za borbenog spasioca koja je održana u periodu od 8. do 24. svibnja u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu. Po završetku obuke sedam polaznika su stekli znanja i vještine propisane programom obuke za borbene spasioce, a potvrdnice o osposobljenosti im je uručio bojnik Stjepan Pitlović.

U teoretskom dijelu obuke polaznici su usvojili znanja o hitnim mjerama i postupcima zbrinjavanja ranjenika. Provjera stečenih znanja provodi se putem pismenih ispita nakon svake obrađene nastavne teme.

Praktični dio obuke proveden je kroz simulacije, gdje su polaznici uvježbavali postupanje s ranjenicima, gdje su morali samostalno primijeniti stečena znanja u realnim situacijama.

Polaznici su radili u binomima dok su instruktori provodili vježbe sa dva ili četiri polaznika, a provjera znanja se provodila nakon uvježbavanja svake od zadaća.