Dodatni kreveti Hrvatske vojske u KB Dubrava u Zagrebu | Foto: Hrvatska vojska

Dodatni kreveti Hrvatske vojske u KB Dubrava u Zagrebu

Pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu pružili su potporu KB Dubrava postavljanjem 30 kreveta s pripadajućom posteljinom i 60 deka

U cilju pružanja pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u borbi protiv suzbijanja koronavirusa SARS-CoV-2, Odlukom ministra obrane Republike Hrvatske i zapovjedi načelnika Glavnog stožera OSRH pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine pružili su potporu Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu postavljanjem 30 kreveta s pripadajućom posteljinom i 60 deka.

Za potrebe ove zadaće angažirano je 11 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu s terenskom vojnom opremom (dva kamiona i jedan kombi).

Podsjetimo, Bojna za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu do sad je ispred KB Dubrava postavila pet šatora Ekspedicijskog kampa, 20 šatora tipa Alaska, četiri zapovjedna šatora tipa M70, izgrađen je tunel koji povezuju šatore u kampu s bolnicom, a s današnjim danom na korištenje je predano ukupno 280 ležaja i 60 deka.

Dodatni kreveti Hrvatske vojske u KB Dubrava u Zagrebu | Foto: Hrvatska vojska