Foto: Hrvatska vojska

Doobuka pet vozača na samohodnoj haubici 155mm

Sukladno “Programu obuke i ocjenjivanja vozača na samohodnoj haubici 155mm” kao temeljnom dokumentu kojim se utvrđuju obučni ciljevi te zadaće vojne obuke za stjecanje dopunske osposobljenosti vozača na SH 155mm, u Topničko-raketnoj pukovniji od 8. srpnja 2019. provodi se doobuka pet vozača – vojnika za stjecanje dopunske osposobljenosti za vozača na SH 155mm.

Jedan od uvjeta je da su kandidati stekli VSS opće specijalnosti u prometnoj službi i posjeduju vozačku dozvolu za upravljanje vozilima “C” kategorije.

Doobuka traje šest tjedana, 30 radnih dana, odnosno 210 nastavnih sati, a programski sadržaji su podijeljeni na programska područja. Obuka je vremenski podijeljena u tri faze.

U prvoj fazi vozači se teorijski upoznaju sa sustavom obuke na SH 155mm te provode ostale zadaće o upravljačkim, elektronskim i navigacijskim uređajima, sustavima veze, streljivu, održavanju i mjere sigurnosti. Ova faza traje pet radnih dana, odnosno 35 nastavnih sati.

U drugoj fazi koja traje 20 radnih dana provode se praktične radnje u opsluživanju cjelokupnog sastava SH 155mm, a predviđeno vrijeme za vožnju SH 155mm je 10 nastavnih sati po vozaču, a dva nastavna sata svaki vozač vozi SH 155mm u noćnim uvjetima.

U trećoj fazi koja traje pet radnih dana i predstavlja vrhunac obuke, sveukupno 35 nastavnih sati polaznici se praktično pripremaju za zadaće vezane uz pripremu SH 155mm prije i nakon provedbe bojnog gađanja.

Cilj doobuke je osposobiti vozače u specijalističkim vojnim zadaćama i vještinama za učinkovito opsluživanje i upravljanje SH 155mm.

Praktični dio provodi se na vojnom vježbalištu “Lepirac” koji se nadovezuje na vojarnu “Bilogora” u Bjelovaru i svojom površinom i konfiguracijom terena pruža sve uvjete za kvalitetno obučavanje polaznika.

Doobuka je vođena iskusnim instruktorima na čelu kojih je voditelj doobuke, natporučnik Janko Anić iz sastava samohodno-haubičke bojne TRP.