Dragovoljni ročnici

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se od 2008. godine u Oružanim snagama Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 22/23, NN 35/2024)

Na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidati se mogu prijaviti tijekom cijele godine.

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja (prije Dragovoljno služenje vojnog roka) provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OS RH) od 2008. godine, u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 22/23, NN 35/2024).

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

PRIJAVE

Na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidati se mogu prijaviti tijekom cijele godine podnošenjem zahtjeva u Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Postupak prijave

Nakon prijave u Područnom odsjeku za poslove obrane, kandidati koji zadovolje navedene uvjete, bit će pozvani na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja u Zavodu za zrakoplovnu medicinu KB Dubrava u Zagrebu i u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

Nakon provedenih zdravstvenih pregleda izvršit će se konačni odabir, a odabranim kandidatima, Područni odsjek za poslove obrane uručit će poziv za dragovoljno služenje vojnog roka.

UVJETI

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života, ako ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
 • da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci
 • da nije odslužio vojni rok
 • da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Kandidate koji zadovolje propisane uvjete, Područni odsjek za poslove obrane poziva na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja koji se provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu KB Dubrava u Zagrebu i u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

NOVČANA NAKNADA

Naknada za svaki mjesec uspješno završene obuke dragovoljnog vojnog osposobljavanja iznosi 900,00 eura neto. Naime, novim Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju koji je stupio na snagu u ožujku 2024. povećane su novčane naknade za ročnike s 700 eura neto na 900,00 eura neto za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke.

TIJEK OBUKE

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja traje osam tjedana i provodi se u Požegi te na vojnom vježbalištu “Glavica” i strelištu “Novo Selo”.

Po dolasku u vojarnu u Požegi, ročnici zadužuju vojnu opremu i potpisuju ugovore o dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Nakon toga ročnicima predstoje dva tjedna uvođenja u vojno okružje, a zatim polažu svečanu prisegu. Potom slijedi obuka tijekom koje će svladati temeljne vojničke sposobnosti i vještine.

Nakon završene obuke ročnici dobivaju vojno-stručnu specijalnost strijelca roda pješaštva, čime stječu jedan od propisanih uvjeta za profesionalnu vojnu karijeru te mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

Dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se kroz tri razdoblja:

1. razdoblje, prva 2 tjedna – proces prilagodbe i postupnog uvođenja u šire vojno okružje – završava polaganjem svečane prisege.

2. razdoblje obuke traje 5 tjedana.

Ovo je glavno obučno razdoblje koje obuhvaća podizanje psihofizičke spremnosti, pripremna gađanja, pojedinačne zadaće u realnim borbenim uvjetima i okolnostima, te se objedinjuju sva znanja i vještine stečene kroz dotadašnju obuku.

3. razdoblje traje tjedan dana, a obuhvaća završno ocjenjivanje ročnika, administrativne zadaće, te razduženje vojne opreme i oružja.

Tijekom obuke ročnici se obučavaju se iz sljedećih programskih područja:

 • Rukovanje osobnim oružjem
 • Kretanje
 • Komuniciranje
 • Zaštita
 • Reakcije
 • Vojna služba
 • Tjelovježba
 • Psihološka priprema

SPECIJALISTIČKA OBUKA / PRIJEM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU

Ročnici koji uspješno završe program dragovoljnog vojnog osposobljavanja mogu se javiti na javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu koji raspisuje Ministarstvo obrane.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu odabirni postupak potpisuju Ugovor o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine te stječu status djelatne vojne osobe.

Nakon toga, primljeni kandidati bit će upućeni na specijalističku vojnu obuku u rodovske postrojbe Hrvatske vojske odnosno bit će raspoređeni u postrojbe u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Plakat Dragovoljno vojno osposobljavanje

 

Priloženi dokumenti:
4 MB