Sveučilišni preddiplomski studij vojnog vođenja i upravljanja

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VviU) preddiplomski je sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Oružanih snaga RH, razvijen u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu.

Studij VviU primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u OSRH. Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog sveučilišta, zajedno s iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima HVU i OSRH u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštva

Nakon završetka studija, prvostupnici se zapošljavaju u postrojbama OSRH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Struktura preddiplomskog studijskog programa vojnog vođenja i upravljanja:

Sadržaji predmeta iz znanstvenih su područja društvenih znanosti, sigurnosno obrambenog polja, ekonomije, menadžmenta i upravljanja. Završetkom studijskog programa polaznici stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja.

Uvjeti upisa:

Od kandidata koji se žele prijaviti na vojne studijske programe očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi.

Rang lista za studij vojno vođenje i upravljanje sastavlja se na temelju uspjeha u sva četiri razreda srednje škole (prosječna ocjena iz svih predmeta) i uspjeha na ispitima državne mature iz predmeta: matematika, hrvatski i engleski jezik.

Kako se za upis na vojne studije vrednuje samo uspjeh na ispitu iz engleskog jezika, kao uvjet upisa svi kandidati na državnoj maturi moraju prijaviti ispit iz više razine engleskog jezika ili kao obavezni predmet ili kao izborni predmet.

Kriteriji za bodovanje su sljedeći:

  • uspjeh u srednjoj školi 30 %
  • uspjeh na državnoj maturi:
    • hrvatski jezik 25 % (razina A)
    • matematika 20 % (razina B)
    • engleski jezik 25 % (razina A).

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku.

Mogućnosti razvoja karijere:

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštva. 

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost

U tijeku su aktivnosti vezane za pokretanje diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje (deveti  i deseti semestar).

Vodič kroz sveučilišne studijske programe Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo

Plakat Sveučilišni studijski programi – Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo

 

Letak Sveučilišni studijski programi – Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo

Priloženi dokumenti:
3 MB
7 MB