Hrvatska vojska postavila šatore u Varaždinu i Zagrebu | Foto: HV/ D. Varušanec

Hrvatska vojska postavila šatore u Varaždinu i Zagrebu

Hrvatska vojska je još jednom dala potporu građanima i institucijama civilnog društva u borbi protiv koronavirusa

Hrvatska vojska nastavlja pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u suzbijanju koronavirusa SARS-CoV-2, te je u petak, 6. studenog 2020. godine pružila potporu Općoj bolnici Varaždin u Varaždinu i Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu.

Općoj bolnici Varaždin pružena je potpora postavljanjem tri grijana šatora sa 60 kreveta za potrebe zdravstvenog zbrinjavanja oboljelih od COVIDA-19. Na postavljanju šatora angažirano je 19 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu, s terenskom vojnom opremom (dva šlepera/kamiona, dva kombija, furgon i viličar).

Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu potpora je pružena postavljanjem dva dodatna šatora tipa M70 za potrebe zaposlenika kliničke bolnice pri ulasku i izlasku iz COVID-19 zona te postavljanjem 30 kreveta. Za potrebe ove zadaće Zapovjedništvo za potporu je angažiralo šest pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu s terenskom vojnom opremom i jednim terenskim vozilom.

Hrvatska vojska za potrebe zdravstvenog zbrinjavanja COVID-19 bolesnika u KB Dubrava do sada je postavila i izgradila ekspedicijski kamp od 29 šatora, smještajnog kapaciteta 250 kreveta, međusobno povezanih natkrivenim prolazom koje će služiti za nesmetanu komunikaciju između šatorskih jedinica i građevina KB Dubrava.

U vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, pripadnici Hrvatske vojske postavili su do sada ukupno 83 šatora za potrebe obavljanja trijažnih postupaka, smještaj pacijenata i u druge svrhe te je ustupljeno 400 vojničkih kreveta za smještaj pacijenata.

Na aktivnostima izgradnje ekspedicijskih kampova i podizanja šatora do sada je sudjelovalo 298 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu.

Više informacija o potpori Hrvatske vojske u vrijeme pandemije možete pronaći na stranici Ministarstva obrane na poveznici.

Hrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore u VaraždinuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore ZagrebuHrvatska vojska postavila šatore Zagrebu