Hrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u Petrinji | Foto: HKoV

Hrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u Petrinji

Izgradnjom stambeno-poslovnog kontejnerskog naselja na Sajmištu stanovnicima Petrinje bit će omogućeno stvaranje boljih uvjeta za život i rad do obnove njihovih domova

Pripadnici Hrvatske vojske su u srijedu, 3. veljače 2021. godine bili angažirani na prijevozu prvih kontejnera za buduće stambeno-poslovno kontejnersko naselje na Sajmište u Petrinji. U provedbi zadaće su, na zahtjev Stožera civilne zaštite, sudjelovali pripadnici iz sastava Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu, Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske i Pukovnije vojne policije.

Izgradnjom stambeno-poslovnog kontejnerskog naselja bit će omogućeno stanovnicima Petrinje, kojima su domovi uništeni ili teže oštećeni u razornom potresu, stvaranje privremenih, ali boljih uvjeta za život i rad do obnove njihovih domova.

Hrvatska vojska, uz radove u pripremi zemljišta na lokaciji Sajmište u Petrinji i sudjelovanje u prijevozu kontejnera za stambeno-poslovno kontejnersko naselje, pruža i pomoć u saniranju posljedica na mnogim drugim lokacijama zahvaćenim potresom.

Hrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u PetrinjiHrvatska vojska sudjelovala u prijevozu kontejnera na Sajmište u Petrinji