Vojne vježbe

“Hrvatski bedem 1991.- 2021.” je skupni naziv za aktivnosti i vježbe čija provedba je planirana povodom obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske, od travnja do lipnja 2021., a kojima će se prikazati sposobnosti Hrvatske vojske ali i zajedničke sposobnosti sa saveznicima i partnerima.

“Hrvatski bedem 1991.- 2021.” uključuje sljedeće vojne vježbe:

ŠTIT 21

  • travanj, vojni poligon “119. brigade HV” Rt Kamenjak

Na vojnom poligonu “119. brigade Hrvatske vojske” na Rtu Kamenjak u Premanturi kraj Pule, od 12. do 16. travnja 2021. provedena je vojna vježba “ŠTIT 21”, prva u nizu vježbi u okviru “Hrvatskog bedema 1991.-2021.”, koji se provodi povodom obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske.

Vojna vježba “Štit 21” glavni je obučni događaj postrojbi protuzračne obrane Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2021. godini. Cilj vježbe je provjeriti uvježbanost i osposobljenost pripadnika protuzračne obrane HV-a u uočavanju, praćenju i gađanju ciljeva u zračnom prostoru te prijenosu informacija i izvješćivanja o situaciji u području djelovanja. U vježbi je sudjelovalo 255 pripadnika Hrvatske vojske.

STABILNOST 21/1

  • travanj, vojni poligoni “Eugen Kvaternik” Slunj i “Gašinci”

Vojnom vježbom “Stabilnost 21/1” ocjenjuje se operativna sposobnost sastavnica za provedbu dodijeljenih misija i zadaća u području razmještaja. Konkretno, ovom vježbom čija je provedba planirana na dvije lokacije zbog epidemioloških mjera, provodi se ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 8. hrvatskog kontingenta NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti koji se upućuju u misiju u Republiku Poljsku te ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 2. hrvatskog kontingenta misije KFOR koje se upućuju u misiju u Republiku Kosovo.

Na vježbi će sudjelovati oko 400 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zapovjedništva za potporu, Vojne policije i Zapovjedništva za kibernetički prostor.

PRSTAC 21
BARAKUDA 21

  • svibanj, pomorski vojni poligon”Žirje”, vojno vježbalište “Zvizdulja”, vojarna “Zečevo”

Vježbe postrojbi Hrvatske ratne mornarice koje će se tijekom svibnja provoditi na pomorskom vojnom poligonu “Žirje”, vojnom vježbalištu “Zvizdulja” i u vojarni “Zečevo”. Cilj vježbe “Barakuda 21” je uvježbavanje snaga Flote Hrvatske ratne mornarice u organizaciji, planiranju i provedbi bojevog gađanja površinskih ciljeva na moru. Cilj vježbe “Prstac 21” je uvježbavanje snaga Obalne straže RH u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru), te bojevo gađanje površinskih ciljeva na moru.

ASTRAL KNIGHT 21

  •  svibanj, područje RH, Albanije, Grčke, Italije i Slovenije

Vježba “Astral Knight 21” je vježba zračnih snaga i snaga integrirane protuzračne obrane koju provodi zapovjedništvo Zapovjedništva američkih zračnih snaga za Europu i Afriku (USAFE-AFAFRICA).

Vježba je zamišljena na način da pruža zračnu i raketnu zaštitu pomorskih luka i savezničkih snaga prilikom iskrcavanja u sklopu međunarodne vojne vježbe “Immediate Response 21”.

LAUFER 21

  • svibanj, vojni poligoni u RH

Međunarodna vojna vježba vojnoobavještajnih snaga zemalja Američko-jadranske povelje “Laufer 21” glavni je obučni događaj hrvatskog predsjedanja A-5 inicijativom.
Provodi se u potpori vježbe “Immediate Response 21” na više vojnih lokacija/poligona na području RH. Sudjeluju snage iz OS RH, Albanije, Kosova, BiH, Sjeverne Makedonije, SAD i Slovenije.

IMMEDIATE RESPONSE 21

  • svibanj, vojni poligon “Eugen Kvaternik” Slunj

Međunarodna vojna vježba “Immediate Response 21” provodit će se u sklopu vježbi “Southern Exercise Portfolio” pod zapovjedništvom američkog Zapovjedništva za Europu (EUCOM) i dio je vježbe “DEFENDER-Europe 21” (DE21) koju Zapovjedništvo američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku (USAREUR-AF) provodi na području Europe od travnja do početka lipnja 2021.

Cilj vježbe Immediate Response 21 je promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i unaprjeđenje interoperabilnosti sa snagama NATO saveza i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združenu potporu prihvata i uvođenja NATO snaga u područje operacije, te na integraciji različitih multinacionalnih snaga u pripremi za njihov daljnji angažman.

Na vježbi Immediate Response 21 u Republici Hrvatskoj sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske te pripadnici Oružanih snaga Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država te Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Pored Republike Hrvatske, vježba IR21 provodi se i na teritoriju Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Sjeverne Makedonije i Slovenije.

BLACK SWAN 21

  • svibanj, vojni poligoni u RH

Međunarodna vojna vježba specijalnih snaga s ciljem uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju s ciljem dostizanja Inicijalnih operativnih sposobnosti Regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga (Regional Special Operations Component Command – R SOCC) tijekom svibnja i lipnja u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj. Pored pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na aktivnosti sudjeluju i pripadnici specijalnih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Mađarske.

CYBER MWCKE

  • lipanj, vojarna “Petar Zrinski”, Zagreb

Međunarodna vojna vježba kibernetičke obrane u kojoj sudjeluju predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država i Kosova.

Cilj vježbe je, kroz rad na simuliranoj računalnoj mreži, pružiti realistično iskustvo zajedničkog rada u odgovoru na računalno-sigurnosne incidente i kibernetičke napade te razvoj suradničkog odnosa i komunikacije među timovima.