Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za materijalne resurse

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu radnog mjesta u Upravi za materijalne resurse
Sektoru za naoružanje i opremu Službi za opremanje i modernizaciju

1.   Odjel  kopnenog naoružanja i vojne opreme
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA PALJBOM

 Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: pukovnik
  • Ustrojbeni VSSp: D31PC52
  • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, tehnički smjer
  • Znanje stranog jezika
  • Posebna vojna znanja
2.    Odjel  mornaričkog naoružanja i vojne opreme
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA MORNARIČKE ELEKTRONIČKE SUSTAVE

Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: pukovnik
  • Ustrojbeni VSSp: D31PC52
  • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, tehnički smjer
  • Znanje stranog jezika
  • Posebna vojna znanja

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.