Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za materijalne resurse, Sektoru za potporu, usluge i kontrolu kvalitete, Službi za prijam i kontrolu kvalitete, Odjelu za osiguranje kvalitete


REPUBLIKA HRVATSKA

 

MINISTARSTVO OBRANE

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

INTERNI OGLAS

 za popunu radnog mjesta u Upravi za materijalne resurse, Sektoru za potporu, usluge i kontrolu kvalitete, Službi za prijam i kontrolu kvalitete, Odjelu za osiguranje kvalitete

1.    VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I ELEKTRONIČKA SREDSTVA, 1 izvršitelj

 Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: bojnik
  • Ustrojbeni VSSp: D31PC42
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer ili društveni smjer
  • Znanje engleskog jezika
  • Druga razina slijedno-rastuće izobrazbe za časnika

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.