Interni oglas za popunu upražnjenog mjesta u Ministarstvu obrane

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 73/13), objavljuje
INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog mjesta u Ministarstvu obrane

1. STRUČNI SAVJETNIK ZA INTEGRACIJU -1 izvršitelj, u Odjelu za integraciju, Službi za integraciju i analize, Sektoru za potporu upravljanja ljudskim resursima
Uvjeti:

  • VSS- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društveni smjer ili tehnički smjer
  • vrsta/čin: satnik,
  • VSSp: D01PC32,
  • rod/struka: opća,
  • znanje engleskog jezika

Ostali stručni uvjeti:

  • potrebno znanje rada s bazama podataka uz poznavanje razvojnih alata 4GL -INFORMIX

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske resurse, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa.